Upravljajte dokumentima – LaFMS

POBOLJŠAJTE UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM

LaFMS je integrirano web programsko rješenje za katalogiziranje, arhiviranje, pregled i pretraživanje digitalne dokumentacije – datoteka, uz praćenje stvaranja, izmjena i pristupa predmetima i dokumentima, usklađen sa Uredbom o uredskom poslovanju RH

LaFMS omogućuje sigurnost pristupa i promjena predmeta i pismena

LaFMS omogućuje praćenje isteka valjanosti pismena, upozoravajući odgovornog korisnika o događaju unaprijed

LaFMS omogućuje pretraživanje po bilo kojem atributu predmeta ili dokumenta u realnom vremenu

LaFMS omogućuje upravljanje zadacima uz povezanost sa dokumentima

LaFMS se može implementirati u vrlo kratkom roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSLOVNI PROCESI LaFMS-a

 • Upravljanje planom klasifikacijskih oznaka po godinama
 • Upravljanje ustrojstvenim jedinicama po godinama
 • Zaprimanje i otpremanje pošte
 • Upravljanje predmetima i automatska dodjela klasifikacijske oznake
 • Razvrstavanje i klasifikacija pismena sa automatskom dodjelom urudžbenog broja
 • Dostava pismena i predmeta u rad, obrada predmeta i razvođenje predmeta i pismena
 • Rokovnik predmeta
 • Automatsko generiranje standardnih knjiga uredskog poslovanja: urudžbeni zapisnik, knjiga dostave, upisnici predmeta prvog i drugog stupnja
 • Višestupanjska ovjera pismena (ulaznog računa, ugovora)
 • …..

 

KONTROLIRANI DOGAĐAJI – LaFMS omogućava praćenje:

 • novih predmeta, pismena i zadataka
 • promjena na predmetima i pismenima
 • praćenje isteka roka važnosti pismena
 • praćenje roka arhiviranja predmeta
 • praćenje roka izvršenja svojih zadataka i zadanih zadataka

 

SUSTAV OVJERE DOKUMENATA 

 • Neograničeni broj stupnjeva ovjere – moguće je definirati neograničeni broj stupnjeva ovjere
 • Neograničeni broj sudionika ovjere – omogućava da se zadaci ovjere dodijele proizvoljnom broju sudionika
 • Metoda „SVI” ili „BAREM JEDAN” – omogućava da se za svaki stupanj ovjere odredi da li svi sudionici moraju ovjeriti ili barem jedan sudionik mora ovjeriti predmetni dokument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.