Spaladium Arena – Lora

Rezultat

Objekat sa najviše wireless (bežičnih) priključaka u Dalmaciji temeljen na CISCO opremi; dobava, isporuka i implementacija CISCO VOIP telefonskog sustava, dobava, isporuka i implementacija CISCO aktivne mrežne opreme (switchevi, routeri, firewall…), dobava, isporuka i implementacija AMP pasivne mrežne opreme, dobava, isporuka i implementacija IPTV opreme; Puštanje u rad opreme i održavanje;

Project Details

Spaladium Arena
www.spaladiumarena.com

Latest Projects